já hledám stále...

Gogin

 

 já
 hledal jsem
 přítmí džunglí
 ve světlech
 velkých měst

 já
 hledal jsem
 ve vyprahlých
 krajích
 deštný les

 já
 hledal jsem
 svou třetí poezii
 na své otázky
 uspokojivou odpověď


 já
 hledal jsem
 i své vlastní já
 sám
 snad
 však již náležím
 do cechu
 věčných hledačů

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.