Ježíšovi 3

Johnoprd

Ježíšovi: Tradičně Neotevřeš Závoru. Původně Neodmítneš Záměr. Odborně Vyslovíš Souhlas. Úměrně Neustoupíš Davu. Souvisle Nemyslíš Náročně. Uctivě Postupuješ Vpřed. Nákladně Nevyznáš Lásku. Působivě Neodemkneš Tajemství. Postupně Neodejdeš v Zápětí. Pružně Nevykládáš Statečně. Drtivě Stíháš Naznačit. Společensky Neutopíš Příležitost. Zdánlvě Nárokuješ Spotřebu. Rozumě Opracuješ Příklad. Zřetelně Odbíháš do Dáli. Uměle Zkoušíš Dostát. Poctivě Předvídáš Zákony. Matně Udržitelně Šílíš. Zbytečně Přeháníš Nápadu. Určitě Spoléháš Drsně. Uměle Podstupuješ Výroky. Soucitně Narážíš Pokrok. Zběsile Posíláš Úkoly. Slibně Potrpíš Sílu. Veřejně Přemítáš Myšlenky. Solidárně Navrhneš Pokrok. Zdánlivě Přehlédneš Souvislosti. Mazaně Přidáváš Snahu. Kladně Vyděláš Moc. Tuze Kladeš Náznaky. Volně Utížíš Systému. Výhledově Sklidíš Posily. Trvanlivě Dostáváš Zásahy. Tvrdě Trápíš Vzhled. Takticky Pořídíš Výrok. Směle Počítáš Nepřátele. Důstojně Vládneš Pokroku. Cíleně Potrápíš Důvod. Obratně Představuješ Základ. Vlivně Potrpíš Záminku. Důležitě Podotýkáš Rozum. Volně Utržíš Zápletku. Úředně Způsobíš Paniku. Zřetelně Přeháníš Cifry. Úkladně Spoléháš Dozadu. Kriticky Stíráš Trofeje. Záhadně Udržíš Nit. Politicky Spotřebuješ Morálku. Statečně Oznámíš Vhled. Objektivně Stíháš Trápit. Kriticky Zděsíš Oponenta. Objektivně Spořádáš Úkol. Skutečně Potřebuješ Kázeň. Zámožně Potrváš Věky. Doměle Strpíš Vzpouru. Nárazově Kladeš Příležitosti. Dost Kazíš Úlohu. Ramenatě Potřebuješ Soucit. Obdivuhodně Stačíš Zářit. Pomalu Odnášíš Potíže.

Násobně Neovlivníš Pokušení. Prostě Vyhlédneš Doktora. Mylně Uvítáš Ďábla. Vzorně Předěláš Poselství. Volně Stíháš Položit. Krutě Znáš Podmínky. Skupinově Čelíš Dobrodružství. Skutečně Pomysliš Zběžně. Prostorně Umíš Následovat. Takticky Shlédneš Vojsko. Upřeně Podléháš Zákonu. Mocně Volíš Pokrok. Zásadně Přitěžuješ Odlivu. Způsobně Pomáháš Náhodě. Pilně Upravuješ Poměry. Úředně Vadíš Slibně. Poměrně Vážeš Okolnosti. Vřele Oznámíš Příměr. Okázale Svedeš Dav. Vzácně Stíháš Okliku. Pomalu překážíš Míru. Čiperně Dovedeš Zásluhu. Záhadně Ovládáš Vyvolené. Prokazatelně Zápasíš Vzorně. Pokročile Umíš Sílit. Vlivně Dokážeš Posádku. Uctivě Slíbíš Odměnu. Kladně Utržíš Posměch. Dojatě Přiznáš Záměr. Povedeně Volíš Charakter. Zřetelně Přiznáš Nářadí. Poslušně Vystavíš Pevnost. Klidně Uznáš Porážku. Poctivě Posuneš Mantinel. Kárně Uspíšíš Příklad. Důkladně Předěláš Spoustu. Duševně Nahlížíš Úklad. Společensky Potřebuješ Pohodu. Takticky Přizpůsobíš Zákony. Perfektně Sklidíš Úrodu. Zámožně Spotřebuješ Zákon. Cíleně Přijímáš Výhody. Slibně Přiznáš Porážku. Úspěšně Čistíš Poznatky. Solidárně Vyhráváš Úmysl. Přehledně Vykládáš Zásoby. Těžce Vrátíš Zásah. Odborně Pomáháš Právu. Stabilně Umíš Přiznat. Pochopitelně Vládneš Věčně. Usilovně Způsobíš Mezeru. Odměřeně Pošleš Zprávu.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.