Neděle V.

Gora

           samota těla
           měřena pěti kroky
           ve zdech poustevny 
           


           zvolněným krokem
           ambitem tiché kaple -
           slyšme zpěv ptáků
         

 
           ovce se sběhly
           kolem venkovské fary -
           pastýř je blízko
           
           
           v pusté poustevně 
           visí pár netopýrů -
           mniši bez kápí?

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.