Haiku (j)

Odettte

P ě s t   a   p r o s t ř e d n í k

ř i d i č i   s p o l u   m l u v í

z n a k o v o u   ř e č í


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.