Znamení

oleandr

Odkud přichází

všechny ty závany

mimo dění

těch věcí mezi nebem a zemí

co mění lidé

ve znamení

a cítí

 

to co uvnitř vězí skryté

 vnímají světlo

v hlubinách vzniklé

 

před zrcadlem za zrcadlem

nemrkají,

dívají se skrz

znamení,

jsou řekou.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.