když se dívám na televizi

kvaj

modré okno krutě září
do dáli nekonečnou tmou
a mojí duší mraky jdou
jako listy v kalendáři

sám jsem vinen těmi mraky
a přepadá mě z toho strach
i v srdci mém se skrývá vrah
v mém srdci však ve tvém taky

každý z oněch mraků utek
z houfu mých hříchů na tobě
jdou jako stránky po sobě
temné jak každý ten skutek

však díky tomu náhle vím
že trpíme na oplátku
okno září nocí k pátku
svou duši složím ke rtům tvým


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.