paradoxní úvaha z výšky

aleš-novák

inspirace zde...

https://praha.idnes.cz/praha-satovka-strecha-squateri-sesty-den-praha-6-ftk-/praha-zpravy.aspx?c=A180214_091919_praha-zpravy_nuc


ze střechy

je vyhnala zima

asi půjdou

do chládku


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.