Míč

Santi€

někdy mlčíš
jako bys mrštil m
íčem

chtěl jsi m
ít štěstí
držet nový balón pod paží
s obavou aby se neodkutálel


otálel jsi
a tázal se
proč na jaře tají ledy
 
hodil jsi snahou jak vejcem o stěnu
byl-li m
íč od bláta
ř
íkal jsi nemá to cenu

jenže se mýlíš
k čemu m
ít míč
když ne ke hře

nemusel bys mi nyní
prudce mlčet
do n
áruče

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.