Svatba a smrt

ARNOKULT

Historická reflexe


Svatba a smrt

 

Stála chudá dívka v touze

nalézt chléb svůj – sousto pouze

před poslední hodinou

 

Kdesi v dálce písně zněly –

bujaře dnes oslavili

svatbu prince s princeznou


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.