už iba toľko:

dievča z lesa

jazvu
získanú skokom do prázdna
nazvú
úraz spôsobený absenciou
krídel

kto to kedy videl
lietať bez nich!

verdikt znie:
tvor
navždy pripútaný k zemi
nelieta
iba sníva

prečo potom táto planéta
skrýva
toľko lákavého
privysoko a pridaleko?

možno to nie je tým
čo mámi zrak
ale čímsi nepomenovateľným
čo je obsiahnuté v najskrytejšom
vnútri
i v mimoplanetárnych sférach

éra lietania sa neuzatvára
... kapitola je dlhšia...

čo ak robíme slona z komára
a prehnaná túžba vznášať sa
nás oberá o možnosť
milovať zem pod nohami?

už iba toľko:
pánboh s nami...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.