pramenitá

Danny

rozpouštím hoře krčením ramen venku je moře uvnitř je pramen
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.