Přísloví 5

Nami 99

Jak se prý do lesa volá,

tak se z lesa ozývá.

Učí nás života škola,

že vždycky to tak nebývá.

Už se několikrát stalo,

že se z lesa ozývalo,

jinak, než se zavolalo.

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.