Baudelaire (s pokračováním)

Gogin

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=479383 zde původní text, na základě připomínek, že snad něco schází, připsáno pokračování...


 

u zapomenutého rybníčka

sedí zadumaný Baudelaire

leč není to Baudelaire z Paříže

Prahy ani Hlohovca

ona i ta podoba

je víceméně chtěná

to však neznamená

že si ho nemůžem vespolek

pěkně zwostra zarecitovat

 

...

 

ač všechny podmínky

zdánlivě splněny

a den je jak stvořený

pro leccos

za posledním slovem

je pomyšlení

už leda na odchod

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.