Poslední vagón.

Nami 99

S rozvojem v počátcích železnice, se po několika zkušenostech zjistilo, že když dojde na dráze k nehodě, je většinou nejvíc zraněných v posledním voze soupravy. Vydali proto vyhlášku, která přísně zakazovala poslední vagón k soupravě připojovat. Od té doby, každý vlak končil předposledním vagónem. Z každé soupravy, která ještě poslední vagón měla, musel být odpojen a (už kvůli kontrole) odstaven ve stanici, ze které byl vlak vypraven.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.