Polední

Radovan Jiří Voříšek

možná sernjú, ale to, jsa benjamínkem, přesně neposoudím 


°

brána poledne

klika cvakla, dveře letí

bác! sociálka

 

°

branou poledne

prozlacenou dukátem

vzlíná ticho dne

 

°

poledne v polích

vzduch horkem třepotá se

kříž stojí pevně

 

°

poledne v polích

trylky horkého vánku

křídla skřivánčí

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.