Otče náš

Radovan Jiří Voříšek

Tatínku

jenž mezi hvězdami

světíš nás Jménem

 

Přijď domů

za námi

jak tenkrát

když jsi voněl senem

 

Kéž prší do polí

a z vůle Tvé klasy zrají

Rány ať přebolí

a děti zas k Tobě se utíkají

 

Nenechej nás vlastní zlobě

ať odpouštíme viníkům

ať odpouštíme sobě

 

Nedovol prosím Tě

si s pokušením pohrávat

a nedej s tím zlým

někdy snad prohrávat

 

Amen


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.