Za málo peněz, hodně muziky.

Nami 99

Stačí zdolat jenom malý pahorek

a octneš se až v sedmém nebi.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.