Pozvání.

Nami 99

Vichřice dostala od vánku,

na Vidrholec pozvánku.

Vánek, utrousil poznámku,

že tam je jako na zámku.

(Není to začátek líbánků?)


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.