HAIKOPOKUS (53)

Odettte

Vysoké napětí

– nocí bzučí

hmyz a izolátory


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.