3.KRYCHLE dílo 5

krychle.krychle

soutěžní dílo, podrobnosti zde


to to uteklo -
a teď už rychle na svět
ke své mamince

………

sfoukává svíčkám
osmdesát plamínků -
letí to letí


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.