Fakt hustý

Nami 99

Plave kapr v medu a říká si: "Týýý  jóóó. Tak to je hustý."


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.