Licoměrná

Santi€

...D.A.


některé věci mi nemusejí patřit

stačí
kam jsi mě přivedl

- opakuji

zatímco žijeme v domě
a současně v nepokoji

ukládám rybu do pánevního lůžka
čekám na tebe s večeří i tehdy
když řekneš že nemusím

to je má jizva na kůži
přežvykuji každou situaci v mysli

zbytky podstrkuji snům


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.