Josef Seidel

Gora

DEN TOULEK

https://www.google.com/search?q=josef+seidel+fotograf&client=firefox-b-d&channel=trow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9oJXHxO3iAhWEbVAKHexSB-cQ_AUIECgB&biw=1233&bih=548


Fotoateliér Josefa Seidela u nás v Českém Krumlově rozhodně stojí za to navštívit.  Síla fotografií, shromaždovaných několik desetiletí Seidelem a jeho nejstarším synem vypovídá o životě na Šumavě víc, než se dá vyjádřit pouhým slovem. Na tuto  významnou českokrumlovskou osobnost, dodnes ne zcela doceněnou, při dnešním Tématickém dni padla moje volba, a myslím, že právem, jak uvidíte z dalších vět…

Josef Seidel, původně pocházel z Děčína, narodil se v chudé rodině sudetských Němců, a sice 2.10.1859. Jeho otec byl brusičem v místní sklárně, Josef se však vyučil fotografem. Po vyučení sbíral zkušenosti po celém Rakousko - Uhersku jako fotografický pomocník. Roku 1888 přišel do Českého Krumlova a nastoupil do ateliéru tragicky zemřelého fotografa. Ten od vdovy po čase odkoupil.

Profesně se v té době věnoval zejména portrétnímu žánru, tzv. společenské fotografii. Fotil i Český Krumlov a okolí. Byl si však vědom, že je třeba hledat další pole působnosti tak, aby mu fotografování poskytovalo stálý příjem bez ohledu na roční období nebo umístění jeho ateliéru. Začal se tedy po roce 1901 intenzivněji soustředit na fotografování šumavské krajiny a jejích obyvatel. Putoval obvykle pěšky, někdy na bicyklu, v zimě na lyžích. Až o několik let později na motocyklu z. Laurin - Klement podnikal výpravy nejen na celou Šumavu, ale i do Novohradských hor. Byl okolím pokládán za průkopníka motorismu a lyžování.

Při svých cestách fotil hlavně obyvatele vesnic a samot. Velký věhlas Seidelovi přinesly pohlednice, které vydal ve svém nově založeném nakladatelství. Pohledy s motivy šumavské přírody – ze Špičáku, šumavských jezer byly charakteristické tím, že řada z nich měla vkopírovánu signaturu autora a stručný popisný text.

Dařilo se mu i v soukromém životě. V šestačtyřiceti se oženil a začal stavět nový dům s ateliérem v Linecké ulici. Dům je ojedinělá kulturní a technická památka, dochovaná včetně obrovského archivu exponovaných fotografických negativů a původního fotografického vybavení. V letech 2006-2008 prošel nákladnou rekonstrukcí a v červnu 2008 byl otevřen jako stálá expozice a muzeum. Josef Seidel byl celý profesní život velký experimentátor a jeho fotografie se vyznačují vysokou kvalitou provedení. Patřil k prvním průkopníkům, kteří u nás začali s barevnými fotografiemi pomocí autochromu. Fotografií tzv. Krumlovské madony ( 14.století – autor Mistr Krumlovské madony) ji objevil pro kulturní svět. Plastika je umístěna v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.

21. října 1935  ve svých 76 letech Josef Seidel náhle umírá. Do roku 1949 pokračoval ve fotografické činnosti jeho syn František.

Na tvorbu Jos.Seidela navazují také studenti Jihočeské univerzity. Vyhledávají a prezentují dnes již neexistující tvář konkrétních míst na Šumavě, které v průběhu historie nejprve obydleli a po čase opustili lidé. Zmizelé vesnice a samoty v projektu Historické album pomáhají dokumentovat také fotografie Josefa Seidela, českokrumlovského živnostníka.

Teprve s postupnou rekonstrukcí či spíše záchranou vyvlastněného fotoateliéru se podařilo vrátit jeho jménu alespoň částečně takový věhlas, který šumavskému fotografovi právem náleží. Od prosince 2016 nazvaly České dráhy jménem Josef Seidel nově zavedený expresní vlak spojující Prahu a Český Krumlov, kterým při svém „toulání“ přijíždějí turisté hledat historické stopy a souvislosti v jednom z našich nejkrásnějších měst.

Plešivec býval vždy chudý. Snímek pořídil v roce 1928 Josef Seidel.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.