Akrostich

Báseň_roku

Jako slunce v zenitu,

A třpytná rosa v trávě,

Radost, krásu, šíříš tu -

Marnivě a hravě.

I když často nejsou dny

Lehké jako peří

Kráčí tvůj duch svobodný

Až k nebeským dveřím…. 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.