V kuželu světla

Gora

 

Měsíčnou nocí

po psím cvičišti zajíc 

vlající slechy

 

 

--------

 

 

V kuželu světla 

srnče sotva odrostlé 

stojí bez hnutí  

 

 

---------

 

 

Klid letní noci

ruší hukot letounu 

snad z Mléčné dráhy?

 

 

---------

 

 

Kotvu na paži

a bednu piva v loďce –

Vltavo - ahóój!

 

( senjru )


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.