4.KRYCHLE dílo 4

krychle.krychle

zadání


Vlaky

čas na nádražích
plyne jinak
než obvykle
chvíli letí
pak postává na perónu
a mizí
vždy poznám
kdo se loučí jen tak
a kdo doopravdy napořád
například my dva
neustále se míjíme
v oknech protijedoucích vlaků
v možnostech
jak naložit s touto vteřinou

a přitom stačilo jen otevřít
ty správné dveře
 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.