po svých

Marcela.K.

nejde setřást

zakousnutý provaz
kdesi uvnitř
utahuje šroub 

večer
svazuje ruce
k sobě

těch těl
v bolesti nadhazovaných
spouštěných po podložkách 
do doby
která musí přijít

po svých

odbelhat se 
doprostřed času
který už není

sednout si na lavičku
vymyslet jak do

poradit svým dětem
 
nosit tíhu druhých
se nevyplácí

jenže kdo
když ne ty?

občas výkřik
neví v jakém úhlu
drží bolest
čepel

je pozdě
rozpažit
bez  křídel
nevzlétneš


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.