strať ma!

dievča z lesa

strať ma! ... nech som donútená hľadať seba ... cítiť nemohúcno je štartovacia čiara bytia, ak ním bitá zotrvávam v snahe nájsť, víta ma priamo v srdci rozmanitá krajina ... strmá skala trčiaca do oblakov aj šíro-šíra rovina
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.