Ale už

Silene

 

Ale už

 

V indispozici počasí

bouřkových mračen vzdálen nářek,

s povzdechem do slov počal sít.

Odněkud z hloubek kalendáře

 

průtrže nudou zabíjí.

I touha může hluše spínat.

Hlad mísí mnoho stádií.

Pro sáček křupek kluše (s peanut).

 

Roztříští plátno blesk a hrom

v usedlá lůna oprávnění,

trosečník jižních eskadron

se sotva chystá program měnit;

 

po vzoru zvučí z džezvy námět:

obchvatem stéká bezvýznamně.

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.