Stará paní

Domka24

Na co myslí
stará paní.
Skloněná nad zemí,
kope
do listí,
Věří ve štěstí
na konci života,
jde na ni dřímota.
 
Přechází náměstí
hledí skoupě
do listí,
tíží ji samota.

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.