Obraz

Nami 99

Inspirováno alešem.

Obraz

Mladá dívka -( položena)

do půl těla obnažená

na pohovce položená

přístupná a roztoužená.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.