nehmota zvaná duša

dievča z lesa

ak

nehmota zvaná

duša

 

tvorom

homo sapiens

sapiens

 

viac-menej

postrkovaná do

zabudnutia

 

predsa len jestvuje

 

akou pozornosťou

je zahŕňaná

čo prebýva

vo mne?

 

dostáva podiel

relatívneho

imaginárna

 

alebo

 

jej snaha o môj súlad

s vesmírom

je márna?

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.