Roráty

Gora

ad: Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu.


 

adventní chorál

Rosu dejte  nebesa

děti v pláštěnkách

 

 ............

 

před rozedněním

děti s lucerničkami

prosvěcují tmu 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.