vzdialenosti medzi nami

dievča z lesa

cesta cez púšť

ma privádza

do oázy

 

kúštik divého tvora

ukrytého vo mne

v odľahlých dunách

priamo zdola

s úžasom hľadí

na more hviezd

 

ktorou z ciest premôžem ďalšiu púšť?

 

rozloženie oáz

je neodškriepiteľným svedectvom

o nás

 

prekonávaním púští

medzi oázami

snažíme sa porozumieť

vzdialenostiam medzi nami


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.