retrospektivní úvaha

aleš-novák

inspirace: Mojžíš 19


otec Abrahám

netušil

že se vrátí

Sodoma Corona


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.