Směrování

Chareas

Inspirováno dílkem Osudové přání autora okamžik https://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=501156


Miluj Boha, Otce svého

přikázání zázračného

kde hledat růži na poušti

když přání srdce opouští?

 

Shlédni zpátky, mezi svými

Řeky vedou do hlubiny

A není třeba řešit čas

vždyť hvězda ticha stráží nás!


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.