Jiné přehlédni

Báseň_roku

Soutěž v poezii 2020/I.

Změna hlasování: každý má možnost připsat tři hlasy přímo pod tři soutěžní básně formou: HLAS či Dávám hlas. Na tipy nebude v součtu hlasů brán zřetel.


Jiné přehlédni, mně naproti pojď,

jsem vlnami zmítaná, pohaslá v bouři loď

a čekám, až spustíš své prsty mi po těle,

až desatero kotev v hlubiny ztemnělé

 

sjede a jak drápy dravce do kořisti,

jak náčiní zahradníka do tlejícího listí

zasekne se a krev zas obarví mé rety,

nevzhlížej k jiným, mně vyjdi v ústrety

 

a hvězdami se řiď; těmi, jež přiznat si dovolí,

že byly vždy a zůstanou jen kamennými poli,

dokud lánům slunečnic nestrhne lživé masky

síla slova na L, co má dvě samohlásky,

 

jiné přehlédni, jemu naproti pojď.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.