POŘÁD JE CO K ŘEŠENÍ

R. L.

POŘÁD JE CO K ŘEŠENÍ

Tlachy.
Štráchy.
Strachy.
Prachy.

P. S.
Je třeba to vyvažovat
a jedině snad to čtvrté v pořadí navyšovat.
(Ovšem s citem, jde-li to,
aby člověk nebyl, jak anebo jenom, přiblblé jelito.)

*/Praha
(8. 4. 2020)
Miniatury, hříčky


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.