Konkrétní poesie

zaslova

V E R Š E

 

ŠIROKÁ KYČERKA

 

Kobelt

Ko belt

 

KAČOROVI HALAMÍČEK

 

Sulzmann

Sulz mann

Sulz mann

 

SNOPKOVI BUJOKOVÁ

 

Juras

Ju ras

Ju ras

Ju ras

 

Listonoš zvonívá dvakrát.

 

Havířov.

Dům číslo 30.

Ulice Národní.

Kdysi Leninova.

Příjmení čtená

na titulcích venkovních zvonků.

Dole u vchodu.

 

Kdo ty lidi zná,

nebo je osloví v tom smyslu,

jestli si pamatují,

jestli si pamatují,

jestli si pa ma tu jí,

že v tom domě okolo roku 1980

bydlela jistá Miroslava Tikovská.

Čtvrté patro, prostřední byt.

 

Pokud oni zjistí,

i

já získám klid.

 

 

.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.