Americká krása

Movsar

Hynek s Barborou žili podle amerického scénáře: potkali se na prestižní univerzitě a dlouho vedle sebe žili jenom jako dobří přátelé; jednoho večera, kdy horizont měl pastelové barvy a romantice už nebylo možno vzdorovat, jejich přátelství přerostlo v milenectví; z milenectví stalo se partnerství a po studiích v kostelíčku na kraji Prahy přijali svátost manželství; pořídili hypoteční dům se zahradou a brzy se jim do něj narodily dvě děti; Hynek měl dobrou práci u nadnárodní korporace, Barbora se starala s péčí řádné manželky a matky o domácnost.

Pak do jejich blaženého vztahu vstoupila náhoda: při jedné služební cestě do Hongkongu Hynek zahořel pro mladičkou palubní stewardku Felicii. Tajemství vášně brzy vyšlo na povrch. Marně se Barbora pokoušela zvrátit situaci, přivolat k životu staré pořádky, šlo už jen o to vyjednat podmínky rozluky, poradila jí advokátka a nabídla kávu spolu se smetanou zálohové faktury.

Než stihli vypořádat společné jmění a poměry k dětem, vstoupila do hry zase náhoda: Hynek se ráno, už z nového bytu, vydal joggovat. Neznal ulice, směry, nerozhlédl se a s iPadem v uších neslyšel auto. Zemřel okamžitě, už ze sluchátek ani neslyšel romantickou skladbu, kterou blouzníval milenky. Notář pozval i Felicii, byla už nějaký čas těhotná. Každou příležitost využily k výčitkám: Felicie hned po smrti Hynka prodala jeho audi, Barbora zas zatajila cenné papíry na doručitele, z nichž nenarozenému dítěti náleží zákonný podíl, upozorňoval advokát. Notář klidnil atmosféru kávou se smetanou faktury.

A jak vše začalo, vše i dospělo k americkému konci: audi se nechalo ocenit ke dni prodeje, cenné papíry se našly a dosud nenarozenému dítěti připadl zákonný podíl k jejich výnosům, notář i advokátka Barbory inkasovali zdvořilé palmáre, a za jednoho večera, kdy horizont hrál pastelovými barvami, advokát pozval Felicii do parku.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.