KATEGORIZACE STRAŠIDEL, KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY A SOCIOLOGIE JEJICH CHOVÁNÍ PŘI SETKÁNÍ S ČLOVĚKEM.

Evosheek

Přednáška  Waltera  Sachera  přednesená na semináři spiritistické  sekce  Klubu  Astrál  ve Hvězdném městečku.

 

    Vážení přítomní i nepřítomní, drazí hosté,

 

již dvacet let se zabývám oblastí, či spíše vědeckou disciplínou, která byla v naši zemi dlouhá léta tabuizována a dokonce odvrhována a označovaná za pavědu. Výsledky mé práce Československá akademie věd odmítla a označila za paskvil zesměšňující vědecké a kulturní poznatky civilizované komunity.

            Já se však nevzdávám. Dál neúnavně jezdím po vlastech českých, moravskoslezských i hornouherských a zaznamenávám řádění malých českých strašidel. To však neznamená, že jinde ve světě. Jsou! Bohužel já sám jsem příliš dlouho neměl možnost je poznat a ze všech světových znám především ta socialistická a postkomunistická.

            V bývalém Sovětském svazu se mi podařilo objevit mnoho strašidel. Z nich bych chtěl upozornit na dvě všeobecně známá. Prvním z přízraků je Opilý kolchozník, milé to bezduché stvoření zjevující se po celých čtyřiadvacet hodin. Naprosto neškodný!

            Druhé strašidlo už je ovšem nebezpečné. Bezhlavý byrokrat se zjevuje od sedmé hodiny ranní do třetí hodiny po poledni. Vždy v úterý a ve čtvrtek a to ve všech obcích a městech Země, kde včera znamená něco jiného než u nás. Je velice těžké toto strašidlo zlikvidovat.

            Přejděmež však ke strašidlům domácím. Všechna strašidla dělím na dvě základní skupiny.

 

A. strašidla životná

B. strašidla neživotná

 

            Toto označení nechť je však chápáno jen abstraktně, neboť ve skutečnosti jsou neživotná všechna strašidla, tedy i strašidla životná. Je to pouze označení jejich formy zjevování se. Strašidla z jednotlivých skupin řádí izolovaně a jen ve zcela výjimečných případech je lze vystopovat v symbióze. Takovou výjimkou jsou Mrtví milenci z, kdysi honosné, dnes již zřícené Volmanovi vily v Mimoni. Ona, patří do skupiny A a zjevuje se jako nahá ženská postava. Z mokrých vlasů i těla ji stéká neustále voda. Bloudí po zřícených místnostech a tiše naříká. On se vyskytuje v poněkud pasívní formě krvavé skvrny zjevující se na stropě, z níž se rudé kapky k zemi řinou. Patří tudíž do skupiny B.

 

 

            Podle povahy dělíme pak strašidla skupiny A na stoiky, flegmatiky, choleriky a melancholiky. Nejpočetnějšími skupinami jsou poslední dvě jmenované.

            Flegmatická strašidla tvoří samostatnou kastu a vyznačují se lhostejností vůči společnosti jiných strašidel. Jsou to samotáři a dobráci. Do této kategorie lze zařadit i Zpívajícího trampa, kterého jsem objevil v Adršpašských skalách. Krátce po setmění jsem zaslechl tichý nápěv staré trampské písně.

 

„-e-hla- -o -o-as-i

-adá- -oud -a- -ně-i-í

-e-e dě-če -ou.

-ko-a e ten -elu- án-ý

nel-e o-e-j-ou-.“

 

            Šel jsem za hlasem a v hluboké průrvě ho objevil. Zahučel sem zaživa a hlady skonal. Dobře jsem si ho prohlédl i přes stále se zhušťující tmu. U ohně seděl, na kytaru hrál a zpíval kostlivec oděn v maskáče a s ledabyle přilepenou žvýkačkou na spodní čelisti.

            Velmi vzácnou sortou jsou strašidla stoická. Vlastně smířené a vyrovnané strašidlo jsem objevil pouze jedno. Je jim Sklerotický čaroděj Balbín z Beskyd. Kdysi dávno požil nápoj nesmrtelnosti, ale bohužel již zapomněl proč.

            Dalším způsobem dělení rozlišíme strašidla kontaktní a nekontaktní. Ze jmenovaných patří mezi kontaktní pouze čaroděj Balbín. Přestože zapomíná, je možné s ním vést dialog na vysoké úrovni.

            Skupina B je výhradně nekontaktní. Tu dále dělím na dvě podskupiny. V prvé podskupině se objevují zjevení ve formě různých předmětů. Například ve Vysokých Tatrách jsem byl ohrožován záludným Valícím se kamením, ve světě známějším pod anglickým označením Rolling Stones. Méně nebezpečná, ale stejně nepříjemná byla i Čoudící kamna v jedné jihočeské hospůdce. Do podskupiny druhé pak zařazuji všechna strašidla primitivní formy smyslového vjemu, a to ať už zrakového, sluchového, chuťového, hmatového, čichového či jiného. Sem krom různých halucinací patří i všelijaké obrazy, zvuky, pachy, chutě doteky atp. Z těch známých sem patří Fata morgána, Vrzající podlaha, Meluzína, Střevní větry, Pavučina ve tmě.

            Další členění na strašidla ofenzívní a defenzívní, či na přeludy konzervativní nebo progresívní je více méně podružné a pro potřeby semináře naprosto bezvýznamné. Děkuji za pozornost.

 

NEZBYTNÉ DESATERO PRO SETKÁNÍ SE STRAŠIDLY

 1)  Chcete-li strašidla vidět, musíte v ně věřit. Pak je uvidíte i tam, kde vůbec nejsou.

 2)  Spatříte-li strašidla, bojte se. Uděláte jím tím ohromnou radost.

 3)  Nesnažte se o dialog. Pokud o to strašidlo bude stát, dá vám to jasně najevo. Avšak pozor, bývají hrozně ukecaná!

 4)  Nekrmte strašidla. Bílá paní helfenburgská následkem krmení ztloustla natolik, že nebyla schopna vystoupit na cimbuří a dostala výpověď.

 5)  Nepodceňujte je! I když mnohá vypadají přitrouble, neskočí vám na žádnou léčku, naopak se v ní ocitnete sami.

 6)  Nebraňte jim ve strašení! Každé vytržení z práce musí zdůvodňovat nadřízenému orgánu. A víte dobře, jak problematické je komunikovat s blbcem.

 7)  Važte si jich! Zpestřují nám život, vždyť i táta socialismu jim vzdal hold v jednom ze svých spisů, jenž začal větou „Strašidlo komunismu obchází světem.“

 8)  Nesnažte se je vysvobodit z jejich zakletí, většina z nich o to vůbec nestojí.

 9)  Studujte jejich život. Zaznamenávejte jejich výskyt a snažte se je pochopit.

 10) Chraňte strašidla. Patří k ohroženým druhům fantazie.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.