O soubobém stavu ohledně Coronaviru

Contra

Vážené dámy a pánové,

nastal rok 2019, kdy několik desítek nejbohatších rodin na této planetě rozhodlo o tom, že ve velmi špatném slova smyslu přispěje něčím extrémně odporným do chodu dějin lidstva a jeho ovlivňování. Bohužel se tito nosatí, jak se jim mimo jiné také říká, nespokojili s vymýšlením nového terorismu z roku 2001 (útok na newyorská dvojčata). S ultra vysokou pravděpodobností se postarali o umělé vytvoření nového typu viru z již dříve existujících Coronavirů. Jejich cílem bylo dočasně stopnout většinu světové ekonomiky, a to takovým způsobem, který lidstvo hodně dlouho nepamatuje. Ve jménu tohoto viru se zrodilo společensky naprosto nepřípustné porušování lidstých práv pojmenované jako anticovidová opatření. Nepřípustnými samozřejmě byly až ve chvíli, kdy epidemiologická situace v zasažené zemi byla na tak dobré úrovni, ačkoli přísná hygienická a anticovidová opatření platila dál (roušky, rozestupy, dezinfikování ad.). Zrodil se takto čistý Coronafašismus - stav, kdy virus, který skutečně není zas tolik extrémně nebezpečným a infekčním, jakým jej démonizovala média, mediální korporace, a který se stal záminkou k brutálnímu utlačování práv obyčejných občanů. Jednou z jisker naděje v této obtížné době jsou tvzení profesionální epidemioložky paní Soni Pekové, která tvrdí, že tento Coronavirus do konce tohoto prosince z našeho světa zmizí. Přibývá průzkumů tvrdících, že skutečně tento virus do konce tohoho roku zmizí. Ta pravděpodobnost stoupá. Média stále dokola vyhrožují 2. vlnou pandemie, aniž by svoje výhružky měla podložená velkým množstvím důkazů. Velká část lidstva byla šokována tím, jak je vůbec možné v civilizovaném 21. století zavádět tak barbarské protivirové restrikce.

                                                        autor s nickem Contra

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.