na trase ruža - motýľ

dievča z lesa

zveš ma do tanca

a ja nepoznám kroky

 

prosím okamih

aby mi motív tanca

zvaný dotyk

objasnil na trase

ruža - motýľ


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.