Z poslední kapky na dně živ

Trivius

Za Božím mlýnem
    Boží stáj,
        v té stáji koně vrané.
Až naplníme
    po okraj
        láskou své milované,
.
až naplníme
    po okraj
        láskou i sebe sama,
ten, který dříme,
    dá si čaj
        a tam, kde nebesa má,
.
to stádo koní
    vyžene
        a jeden přijde k nám
a bude chtít pít
    z pramene
        lásky, co k tobě mám,
.
co já mu dám,
    má malá...
.
        všecičku jsi mi
                vybryndala...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.