Nejucelenější asi „návod pro život“

Zeanddrich E.

Zápisek z neděle ..13/ 09/ 2020:

 

Přes nejtemnější období středověku převedla tzv.církev katolická lidstvo (( ...)).

 

 

I z té nejmenší obce nebo vsi td. mohla se pro talentovaného jedince stát „výtahem“do tzv. ..velikého světa ,…., a do bahna, bídy a chudé všednosti venkova/ všeobecně přinášela zvěst o „lepším příštím“ (( ...)).

 

 

 


..

..

 

 

 

Zápisky bankéřovy“ cont.: Nejucelenější „návod pro život“ (( aneb

krátce ..O tom, jak je možno číst Nový zákon, potažmo celou Bibli, …, td.))

 

 

 

(( ...)). Nejucelenější „návod pro život“ (a přitom v krásné formě) zde dole na Zemi bezesporu najdeš, človíčku, v tzv. „Novém zákoně“,…, v druhé části (tzv.) „Bible svaté“. Zdánlivě se tam sice, možná, ..plete „páté přes deváté“, zapsáno ovšem je to tak, jak ..přinesl to život, když autorita vysoká ..Ježíš, jeden z osmi, v lidském těle osobně/ byl tu ..dole s námi.(( …)).

 

 

 

Příběhy ze života staví pro jednotlivé poučky ..jisté rámy, …, a Výhoda tohoto typu návodu tkví snad v tom, že číst je můžeš hned několika způsoby: 1) třeba tak, že když NZ ..lineárně dočteš, začneš zase znova, a v dalším kole/ se Ti / ..v každém tom příběhu/   zase  ..vrstva nová /   otevře.

 

 

 

2) Používat NZ můžeš také v jistém slova smyslu jako orákulum":  ..a sice tak, že ..po ..jisté modlitbě td., „Nový zákon“  tzv. náhodně někde otevřeš (…), a ..Prozřetelnost postaví Ti před oči ..přesně to, co zrovna ..pro život ..teď ..nejvice potřebuješ ( a o čem tedy zrovna ..máš  (asi) meditovat ).

 

 

 

3) V jistém směru stěží/ způsob tento třetí /máloco předčí:

 

..pro každý den v/ roce máš ..Příběhy z NZ předem /pevně stanovené (čtou se ..vždycky při Mši, ..denně, ...,  a vlastně ..celosvětově), …, a o tom, co uslyšíš ..ve společnosti lidí dalších, pak spolu ..diskutovat můžete po Mši (tzv. svaté) /v kroužcích* (...), …, a celkově vést (tzv.) „chytré řeči“ :)

 

..

..

*Amen, amen, pravím vám - tam, kde ..dva nebo tři nejméně /sejdete se ..vy ve /jménu mém, tam já vždy uprostřed /jsem tam s vámi

((...)).

 

 

 

(pouze koncept)


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.