Len ďalšia z mnohých hypotéz

e.eucrow

Informačný šum sa prerieďuje, ostávajú len tóny,

ktoré nesú významy a konkrétnu emocionalitu,

tóny hádam už niekedy počuté, len zabudnuté a čakajúce na vhodnú príležitosť.

Požadovaná spontánnosť ostáva zachovaná, kým sa nevyčerpajú

zvyšné marketigové riešenia. Práce na zostrojení umelého mäsa

pokračujú, mnoho sponzorov sa ale dožaduje

výsledkov hneď. Čo sa týka ich výhrad, tam niet o čom diskutovať.

Človek má čo robiť, aby dokázal vykonávať potrebné úkony, ktoré navyše

budú aj morálne správne a zbytočne nezaťažujúce bezprostredné okolie,

či už po psychickej alebo fyzickej stránke.

 

Na pretrvávajúce ťažkosti sa odporúča sociálna izolácia, povedomie

o tejto problematike sa líši, z desiatich odborných článkov dostaneme

desať rôznych odpovedí, z ktorých si až následne vytvoríme niečo

ako morálny kompas. Ak by zaznela až príliš priamočiara odpoveď,

väčšina ľudí by veľmi rýchlo stratila záujem a výsledný efekt by bol skôr

kontraproduktívny. Hrozilo by, že pestovaná hra na skrývačku

prinesie výsledok krajne nepríjemný, a to pre všetky zainteresované strany.

 

Vzniknutý problém sa tak najčastejšie označuje slovom konflikt,

bez ohľadu na to, či došlo k naplneniu jeho skutkovej podstaty.

Prichádzajú správy o možnom živote na iných planétach,

hlasová schránka sa plní, každý hlas ale melie to svoje,

kladie dôraz na to, čo mu pripadá najdôležitejšie, takže vo výsledku

nie je možné určiť ani niečo tak banálne ako to,

či je prúdiaci vzduch naozaj symbolistickým výmyslom zimy.

 

Je to len ďalšia z radu mnohých hypotéz. Napokon, aj tváre ľudí,

ktorých si tak celkom nepamätáme, a ktorých často podrobujeme

tvrdej kritike s tými najlepšími úmyslami, si ponechávajú

aspoň mikroskopickú stopu po tradičnej arogancii a submisivite.

Tragická atmosféra prvotného šamanizmu. Zaklínanie

a následná premena konzumných výdobytkov na neznámu reč.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.