naivne

dievča z lesa

dieťa

nenamieta

iba si nevšimne

kroky povinné

 

motív

nehľadá

 

dôverne

tu a tam

vníma život

bez viniet

 

naivne

bez zábran

slnko do sŕdc

vplieta


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.