1880 fďakafďak - ďakujemtimoc

APV

1880 fďakafďak - ďakujemtimoc

16.9. 2020 7:22:27

keťbolofčéra, malapendyxnarodeniny apopýjalysmefkrčme uhvjésdmaléplsne. nafejkbúksu mudošlablahoželačka votnašejgymplovejspolužačka. takjejpoďakovaldíky avonamuzasapoďakovala díkydíky, žesajejpáčylojehodíky. apendyxsyposťažoval:

 

"jaušnevjem akojejmampoďakovať, abymaušneďakovala."

 

pretožepoznám, akovelmy jedystyngovaný, taksom muporadil:

 

"pošlyjudozadnice."

 

1880 thanks thanks - thank you very much

when it was yesterday, apendyx had a birthday and we drank a small pilsner in the pub by the stars. on facebook he received a congratulation from our classmate from the gym. so he thanked her thanks and she thanked him again thanks that she liked his thanks. apendyx complained:

 

"I don't know how to thank her for thanking me anymore."

 

because I know how distinguished he is, so I advised him:

 

"Send her in the ass."


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.