Sväté husle

LYRICKÝ SUBJEKT

cez jazvičku sa rozospieval tupý sláčik

počúvaš Premodlená na dne v pohári

že budeš Zasľúbená tomu pod kým kľačíš

v črepinách šťastia ktoré tečú po tvári

 

ty do skla Zadúšaná v mene otca - sľúb mi

že v mene syna budeš plakať zdaľeka

a v duchu svätom s láskou opovrhneš ľuďmi

za husle do ktorých ťa matka vyzliekla


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.