Trnitá výstavba pavilónu jihoamerických šelem

Hamar

Neochotně nosál

písek včera prosál.

Udělal to v kvaltu

stále nemám maltu.

 

Řekl, že jsem dement,

zapomněl jsem cement.

Práci shledal kvapnou

nemám ani vápno.

 

Dostávám dost sodu

chrstl na mě vodu.

 

Pumy se jen mihly

nedonesly cihly.

Spolehliví oceloti

stavbu aspoň mi oplotí


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.